Weegbrug

Vaststellen gewicht lading

Home » Faciliteiten » Weegbrug

Wegen van lading

Voor exportcontainers en agribulk

Sinds enkele jaren is het wettelijk verplicht om het bruto gewicht van containers (VGM) kenbaar te maken aan de terminal en rederij. Hier geldt slechts een foutmarge van 5%. Met onze weegbrug kunnen wij direct het VGM van de container en/of truck vaststellen.

Ook voor agribulk gebruiken wij de weegbrug voor het vaststellen van gewichten. Bij de overslag van bulkgoederen in- en vanuit schepen is een geijkte weegbrug onontbeerlijk voor een efficiënt en nauwkeurig proces.

Contact

Meer weten over
het wegen van lading?

Ik help u graag verder.

Henk Hempenius

Commercial manager

+31 (0)6 53 63 35 10 | h.hempenius@tmalogistics.nl