Weegbrug

Bij de overslag van bulkgoederen in- en vanuit schepen is een geijkte weegbrug onontbeerlijk, maar eveneens bij het beladen en lossen van zeecontainers. Zowel vrachtauto's als containers kunnen probleemloos beladen en leeg gewogen worden op de 70-tons weegbrug naast het kantoor van HOV.