KCB Keurlocatie

Bepaalde planten en plantaardige producten dienen bij import te worden gecontroleerd door het KCB (Kwaliteits Controle Bureau) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. HOV beschikt over een inspectielocatie waarheen indentiteits- en fytosanitaire controles van planten en plantaardige producten mogen worden verlegd.