Gasmeten

Het leegmaken van containers uit bepaalde herkomstlanden heeft momenteel de consequentie, dat men rekening moet houden met aanwezige gassen die zeer schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Wij kunnen zorgen voor een adequate gasmeting van uw containers en regelen tevens het vervolgtraject aangaande de eventuele actie die ondernomen moet worden om alsnog de container te kunnen lossen.